Pertti Salovaara

Pertti Salovaara on esiintynyt maamme juontolavoilla jo yli 25 vuoden ajan. Salovaara juontaa ammattimaisesti ja ihmisläheisesti kaikki yritystilaisuudet, vuosijuhlat, kickoffit, asiakastilaisuudet, henkilökuntatilaisuudet ja tuotelanseeraukset. Salovaara on esiintyjänä tunnettu välittömyydestään – hän saa ihmiset rentoutumaan ja tuntemaan olonsa kotoisaksi.

Salovaara luennoi myös kokemusasiantuntijan ominaisuudessa työssäjaksamisasioista. Hän on kiertänyt lukuisia yrityksiä ja ammattilaispiirejä luennolla, jossa käsitellään oireiden tunnistamista, niihin liittyviä pelkoja ja ennakkoluuloja sekä sitä, että vaikeuksienkin kanssa voi elää ja niistä selvitä. Yritykset ymmärtävät yhä enenevässä määrin henkilöstön henkisten voimavarojen merkityksen. Siksi luennolla on hyvin kysyntää.


Keikalla