M.A. Numminen (luennoitsija)

M.A. Numminen on laulajatoimensa ohella pitänyt esitelmiä ja luentoja monenlaatuisissa tilaisuuksissa. Kansanvalistuksessaan hänellä on laaja kirjo, mutta mieluiten hän puhuu yleissivistyksestä ja musiikista. Joka vuosi hän pitää esitelmiä äidinkielen merkityksestä opetuksessa ja itseopinnoissa. Viime vuosina, kun on kiistelty ruotsin kielen opetuksesta, M.A. on kantanut kortensa kekoon esittämällä oman käsityksensä Suomen kuulumisesta skandinaviseen perheeseen. Filosofian alalla hän on eniten puhunut Ludwig Wittgensteinista, sillä juuri tästä legendaarisesta filosofista hänen käsityksiään halutaan kuulla.

Myös vapaamuotoinen elämänfilosofia työelämän heijastajana kaikuu hänen puheessaan, jos halutaan kuulla, miksi miehemme ei ole koskaan valinnut itselleen ”kunnon ammattia”.

Musiikin alalla hän on usein esiintynyt kahden vastakkaiselta tuntuvan musiikinlajin puolesta puhujana: tangon ja rockin. Tangosta hän puhuu suomalaisten omana tuntona, rockista etenkin vastakulttuurin muotona.

M.A. Nummisen voi tilata luennoimaan joko suomeksi tai ruotsiksi allaolevista aiheista.

M.A. Numminens föreläsningar om nedanstående teman kan bokas antingen på finska eller svenska.

 

– Sivistys ratkaisee tulevaisuutemme – Bildning avgör vår framtid
– Äidinkielen merkitys – Modersmålets betydelse
– Ruotsin kielen hyödyllisyys – Svenskan ur nyttosynpunkt
– Vaihtoehtokulttuuri yhteiskunnan piilevänä voimana – Alternativkultur som samhällets latenta kraft
– Underground-kulttuuri – Undergroundkultur
– Suomalainen tango – Finskt tango
– Suomalaisen jazzin kehitys – Jazzens utveckling i Finland
– Richard Wagner omakohtaisesti koettuna – Richard Wagner ur egen synpunkt
– Vapaus työelämässä oman kokemuksen pohjalta – Frihet i arbetslivet ur egen erfarenhet

 

 


Keikalla